Πίσω 

Δικτυακός τόπος ΓΕ.Λ. Νέων Μουδανιών
http://lyk-n-moudan-chal.sch.gr


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

Δημοσιεύτηκε στις 04-09-2018 από το μέλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ στην κατηγορία Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες να προσέλθουν στο σχολείο τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως τις 14:00 μέχρι τις 11/09/2018 προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή (για την Α Λυκείου) ή η ανανέωση εγγραφής (για τις Β και Γ Λυκείου) των κηδεμονευόμενων τους.

Συγκεκριμένα, για την ολοκλήρωση των εγγραφών/ανανεώσεων εγγραφών απαιτούνται:


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος. (ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ)

→ Εκτύπωση της οριστικής Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης

→ Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

→ Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Α' τάξη Γενικού Λυκείου και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου πρέπει να κατατεθεί στο σχολείο και το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ), σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β' 1296).


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ Β ΚΑΙ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ-ΕΣ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ)

→ Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)


Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σχολείο στο 2373021351 ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@lyk-n-moudan.chal.sch.gr